Semi-círculo colorido

... 1960

* Carmela Montes

* La Giralda     

* Carmen Florido

* Imperio de Triana

* Concha Piquer

Sala 2